lauantai 12. tammikuuta 2013

Metropolialueen kuntauudistus etenee selvityksin

Metropolialueen esiselvityksen ehdotukset kuntakäsittelyyn valmistuivat - ymparisto.fiSelvityshenkilöt ehdottavat väliraportissaan alueen hallinnon rakenteiden kehittämiseksi alustavasti kolmea vaihtoehtoista mallia:
  • vähäisten kuntarakennemuutosten ja vahvan metropolihallinnon malli,
  • merkittävien kuntarakennemuutosten ja metropolikuntayhtymän malli, sekä
  • suurten kuntarakennemuutosten malli, jossa seudun yhteistyö perustuisi kuntien välisiin sopimuksiin.
 Väliraportissa tarkastellaan metropolialueen keskeisiä muutospaineita, jotka selvityshenkilöiden esitysten mukaan edellyttävät hallintorakenteiden merkittävää uudistamista. Ehdotukset kehittämisvaihtoehdoiksi pohjautuvat niin kutsuttuihin metropolikriteereihin eli alueen tulevan kehityksen kannalta oleellisiin tekijöihin sekä sen erityispiirteisiin. Niitä ovat kansainvälinen kilpailukyky, maankäyttö ja kaavoitus sekä työssäkäynti, asiointi ja liikkuminen sekä asuminen ja asuntomarkkinat ja lisäksi muuttoliike sekä sosiaalinen eheys ja segregaation ehkäisy.

    'via Blog this'

    Ei kommentteja: