keskiviikko 21. marraskuuta 2012

HakuVerkko

 Osallistumalla vaikutanHakuVerkko -hankkeessa Hakunilan aluetoimikunnan toimintaa laajennetaan ja avataan siten, että alueen asukkaat, yhdistykset, yritykset, seurakunnat, projektit ja muut toimijat pääsevät sen toimintaan mukaan. Alueelliset virkamiestiimit ja työryhmät kytketään myös mukaan toimintaan.   
Toiminnassa kehitetään ja painotetaan vuorovaikutteisia työskentelytapoja, ryhmätyömenetelmiä, verkostotyöskentelyä ja verkko-osallistumista. Kokouksissa käytetään osallistavaa teatteria, kävelykokouksia ja palvelumuotoilupelejä innostamaan uusien asioiden käsittelyssä.  Vantaan kaupunki - HakuVerkko

Ei kommentteja: